موفقیت دانش آموزان متوسطه در مرحله اول مسابقات بسکتبال منطقه ای

۲۰ آذر ۱۳۹۶
دانش آموزان عزیز
پارمیس خسروانی - پارمیس حجازیان - پارمیدا خانچی - آرتمیس حسینی -
یاس خسروانی - پانیا نیک افشان - آیدا مخدومی - جانان جاهد - تارا ایزد پناه
موفقیت شما عزیزان را در مرحله اول مسابقات بسکتبال منطقه ای تبریک
می گوییم.