کسب مقام اول،دوم و سوم در مسابقات قرآن، عترت و نماز

۳۰ بهمن ۱۳۹۸
دانش‌آموزان عزیز متوسطه دوم مجتمع ربانی
سوگل لطفی، دیبا بهروز، سارا مهانیان، هلسا شیخ روشندل و مهرگان معصومی
موفقیت شما را در مسابقات قرآن، عترت و نماز یادواره سردار دل‌ها تبریک می‌گوییم.
عناوین کسب شده در سطح منطقه:
کسب مقام اول در مسابقات احکام
کسب مقام دوم در تفسیر مفاهیم قرآنی
کسب مقام دوم در انشای نماز
کسب مقام سوم در صحیفه سجادیه
مقام اول کسب شده در منطقه به مرحله استانی راه یافت.

مجتمع ربانی