کسب موفقیت در مسابقات نقاشی آب=زندگی

۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹
موفقیت دانش آموزان پایه چهارم
نائیریکا احمدیه و آوا توحیدی
برگزیده مسابقه نقاشی آب=زندگی در سطح ملی از شرکت آب و فاضلاب منطقه یک را در مسابقات نقاشی آب=زندگی تبریک می‌گوییم.

مجتمع ربانی