درخشش دانش آموزان در مسابقات بین المللی ابن سینا

۰۵ آبان ۱۴۰۰
دانش آموزان عزیز هلیا چشمه خاور، آمیتیس دارابی، سوگل لطفی و متینا نوکاریزی افتخار آفرینی شما را در بخش سمینار گرایش علوم مهندسی مسابقات بین المللی ابن سینا را تبریک گفته برایتان موفقیت روز افزون آرزومندیم.
لازم به ذکر است در این بخش رتبه اول و دوم احراز نشد و دانش آموزان ربانی به عنوان رتبه سوم انتخاب شدند.

مجتمع فرهنگی آموزش ربانی