موفقیت در جشنواره نوجوان خوارزمی

۱۴ آذر ۱۴۰۲
دانش آموز پایه هشتم،
آوا صفارزاده عزیز
کسب رتبه شايسته تقدیر در محور ادبیات نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی را به شما و خانواده گرامیتان تبریک می گوییم.
مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی